Đậu Nành Nhật Hấp Chín - 1Kg/135.000đ

SKU:DNHCANVISHOP009
-20% 135,000₫ 169,000₫
 Đậu Nành Nhật Hấp Chín - 1Kg/135.000đ
 Đậu Nành Nhật Hấp Chín - 1Kg/135.000đ
 Đậu Nành Nhật Hấp Chín - 1Kg/135.000đ
 Đậu Nành Nhật Hấp Chín - 1Kg/135.000đ
 Đậu Nành Nhật Hấp Chín - 1Kg/135.000đ